Terug naar alle verhalen
WADfilm maakt tiendelige educatieve filmreeks voor NIOZ
April 16, 2018

De komende maanden publiceren we in opdracht en nauwe samenwerking met het NIOZ een 10-delige educatieve filmreeks over de Waddenzee. De eerste aflevering dook in de wereld van de kiezelwieren als basis van het gehele voedselweb van het wad, de vandaag verschenen tweede aflevering gaat over de kanoeten die in deze periode massaal landen in de wadden. Kern van alle filmpjes is dat de meest recente wetenschappelijke kennis van het NIOZ samenkomt met de prachtige natuurbeelden van de film. Zo versterken verhaal en beeld elkaar maximaal. 

Op dit moment vindt de voorjaarstrek van de kanoeten plaats. Waar mensen na de winter juist vaak weer wat proberen af te vallen, doen kanoeten er alles aan om in het voorjaar juist zwaarder te worden. Ze “vetten op”, en dit vet wordt vervolgens verbrand tijdens de lange non-stop vluchten tussen overwinteringsgebied en het Arctische broedgebied. Twee ondersoorten van de kanoet maken gebruik van de Waddenzee. De ene verblijft de gehele winter in de Waddenzee en broedt in de korte zomer op de toendras van Groenland en Noord-Oost Canada. De andere overwintert in West-Afrika, maakt in het voorjaar een tussenstop in de Waddenzee, om vervolgens in het noorden van Rusland te broeden.

Als gevolg van klimaatsveranderingen, warmt het noordelijke broedgebied van de kanoet momenteel in razend tempo op. Het voorjaar begint er steeds vroeger, en het lijkt erop dat kanoeten moeite hebben die snelle veranderingen bij te houden. We zien dat kanoeten over de afgelopen 30 jaar 15% kleiner zijn geworden, en we denken dat dat komt omdat kanoetenkuikens nu te laat uitkomen om te profiteren van de steeds vroeger startende insektenpiek.

<tekst gaat verder onder filmpje>

Komende zomer vindt er een expeditie van het NIOZ plaats op de Russische toendra, waarbij we gaan onderzoeken of het inderdaad zo is dat kanoetenkuikens na de voedselpiek uitkomen, en wat de gevolgen zijn van een lagere groeisnelheid. We zullen de uitgegroeide kuikens uitrusten met kleine satellietzendertjes, en hopen ze in het najaar weer in de Waddenzee te kunnen begroeten, om vervolgens te onderzoeken hoe ze ‘dealen’ met een steeds kleiner lichaam.

Meer over het NIOZ lees je op hun eigen website. Eerder maakten we voor het NIOZ ook een filmpje over de Kiezelwieren als basis voor het gehele voedselweb.

Terug naar alle verhalen
cross-icon
cross-icon